Data Nr raportu Temat
06.11.2023 Raport bieżący Nr 1/2023 Wypowiedzenie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza
29.01.2024 Raport bieżący Nr 1/2024 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2024
25.03.2024 Raport bieżący ASO Nr 1/2024 Zawarcie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza
07.05.2024 Raport bieżący ASO Nr 2/2024 Zmiana statutu BEST CAPITAL FIZAN