BEST TFI S.A.

ul. Łużycka 8A

81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 273731

Kapitał zakładowy: 21.700.000 PLN w całości wpłacony

NIP: 958-15-65-693