JAK DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO?

 • Twoje dane podawane na stronie są szyfrowane
 • Dostęp do komunikatów wymaga zalogowania

JAK MOŻESZ ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO:

Poznaj podstawowe zasady bezpieczeństwa, które publikujemy poniżej:

 • Dbaj o bezpieczeństwo swojego komputera, tabletu, telefonu – aktualizuj regularnie system operacyjny, korzystaj z systemów antywirusowych.
 • Unikaj instalowania oprogramowania pochodzącego z niezaufanych źródeł.
 • Wybieraj silne hasła, tj. takie, które zawierają co najmniej 8 znaków i składają się z małych i dużych liter, cyfr i znaków specjalnych. Regularnie je zmieniaj.
 • Do różnych serwisów i usług używaj różnych haseł.
 • Sprawdzaj certyfikaty stron www. Sprawdzaj czy certyfikat jest wystawiony dla firmy, która jest właścicielem strony (sprawdzisz poprzez kliknięcie kłódki znajdującej się przed adresem strony, a następnie napisu Certyfikat).
 • Zachowaj szczególną ostrożność przy otwieraniu załączników przesyłanych pocztą elektroniczną – w szczególności nie otwieraj załączników pochodzących od nieznanych adresatów lub jeśli nie spodziewasz się wiadomości od danego nadawcy (np. faktury od nieznanej firmy lub informacji o przesyłce, której nie zamawiałeś). Identyczną ostrożność zachowaj w przypadku przesyłanych linków.
 • Zachowaj szczególną ostrożność przy żądaniu podania Twoich danych osobowych, w szczególności w zakresie nr PESEL, nr dowodu osobistego czy przekazywaniu skanu dowodu.
 • Czytaj uważnie politykę prywatności i regulamin strony lub usługi zanim je zaakceptujesz.
 • Unikaj podawania Twoich danych osobowych oraz danych logowania przy połączeniach nawiązywanych przez publicznie dostępne sieci internetowe, np. w hotelach, środkach komunikacji, lotniskach, kawiarniach.

W razie wykrycia jakichkolwiek podejrzeń czy wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa NIE LOGUJ SIĘ! Niezwłocznie poinformuj nas o zidentyfikowanych zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tfibest@tfibest.com.pl