MIROSŁAWA SZAKUN

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wydziału Prawa i Administracji. Równolegle, podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim, w Instytucie Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, kończyła aplikację radcowską. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig. W latach 1993-1994 była syndykiem masy upadłości Banku Spółdzielczego w Kolbudach oraz zajmowała stanowisko Członka Zarządu Banku GE Money Bank S.A. w Gdańsku. Od 2002 roku Doradca prawny Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.. Od 1994 roku prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego, która w 2015 roku rozpoczęła współpracę z Ikano Bank AB (publ) Spółka akcyjna Oddział w Polsce i od tego czasu prowadzi w pełnym zakresie obsługę prawną Oddziału Banku. Mecenas Mirosława Szakun, jako długoletni radca prawny świadczy doradztwo prawne dla wielu podmiotów sektora usług finansowych, uczestniczy aktywnie w procesach legislacyjnych regulacji prawnych tworzonych dla tego sektora. Odznaczona Odznaką Honorową Związku Banków Polskich.

 

CHRISTIAN SENYE

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość. Studia ukończył z wyróżnieniem uzyskując tytuł magistra. Karierę zawodową rozpoczął jako konsultant w McKinsey & Company, wiodącej firmie doradztwa strategicznego i operacyjnego. Następnie studiował Finanse, uzyskując tytuł MBA na The Wharton School of the University of Pennsylvania. Po studiach pełnił funkcję Dyrektora w Advent International, jednej z największych i najbardziej doświadczonych globalnych firm inwestorskich private equity. Jednocześnie pełnił funkcje Członka Rad Nadzorczych w takich spółkach jak: Bolix S.A., Ultimo S.A, WSiP S.A. czy American Heart of Poland S.A. Od 2016 Partner i Założyciel Empirio Capital Sp. z o. o.

 

PIOTR URBAŃCZYK

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wydziału Organizacji i Zarządzania, uczestniczył w Summer Course In Gradute School Of Banking In Boulder (Colorado). Karierę zawodową rozpoczął w Banku Zachodnim S.A. w latach 1992 – 1998 gdzie m. in. piastował stanowisko Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za obszar: dealing roomu, transakcji klientowskich, rynki kapitałowe i rozliczenia płatności. W latach 1998 – 2000 Członek Zarządu Lukas Bank S.A. odpowiedzialny za skarb (treasury), budżetowanie, planowanie finansowe, płynność.  W okresie 2000-2001 był Członkiem Zarządu Incom S.A., odpowiedzialnym za finanse. W latach 2001-2009 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Dominet Bank S.A., gdzie nadzorował Pion Finansów, w tym operacje na rynkach finansowych i kapitałowych. Od 2009 roku do 2015 roku związany z Meritum Bank S.A., gdzie brał udział w budowie i rozwoju instytucji finansowej ukierunkowanej na obszar consumer finance, oparty na licencji Banku Współpracy Europejskiej. Odpowiadał za nadzór nad pionem finansów, ryzyka oraz operacji, w tym za obszar rachunkowości oraz planowania i budżetowania. Członek wielu rad nadzorczych, w tym: Impel S.A. (2008 – obecnie), Muzeum Historycznego Miasta Gdańsk. Od 2016 roku związany z BEST TFI S.A., gdzie do lipca 2021 roku piastował funkcję Prezesa Zarządu.