MIROSŁAWA SZAKUN

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wydziału Prawa i Administracji. Równolegle, podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim, w Instytucie Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, kończyła aplikację radcowską. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig. W latach 1993-1994 była syndykiem masy upadłości Banku Spółdzielczego w Kolbudach oraz zajmowała stanowisko Członka Zarządu Banku GE Money Bank S.A. w Gdańsku. Od 2002 roku Doradca prawny Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.. Od 1994 roku prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego, która w 2015 roku rozpoczęła współpracę z Ikano Bank AB (publ) Spółka akcyjna Oddział w Polsce i od tego czasu prowadzi w pełnym zakresie obsługę prawną Oddziału Banku. Mecenas Mirosława Szakun, jako długoletni radca prawny świadczy doradztwo prawne dla wielu podmiotów sektora usług finansowych, uczestniczy aktywnie w procesach legislacyjnych regulacji prawnych tworzonych dla tego sektora. Odznaczona Odznaką Honorową Związku Banków Polskich.

 

Hubert Janiszewski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze. Studia ukończył uzyskując tytuł magistra ekonomii. Doktor nauk ekonomicznych Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową rozpoczął w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego Polservice. Następnie prowadził program pomocy technicznej dla Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie przepływu technologii i inwestycji zagranicznych. Obejmował stanowisko wicedyrektora Departamentu w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, gdzie współpracował z Bankiem Światowym, a w szczególności z Międzynarodową Korporacją Finansową (International Finance Corporation). Chief Executive Officer oraz Director HSBC Investment Banking. W tym okresie jeden z najbardziej prężnie działających doradców w zakresie prywatyzacji banków m. in. Banku BPH, Polskiego Banku Rozwoju, Powszechnego Banku Kredytowego, Banku Gdańskiego. Od 1999 roku związany z Deutsche Bankiem. Zasiadał w Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej Lechu Wałęsie oraz w Radach Nadzorczych takich spółek jak: Unimil SA, MCI SA ,Netia SA, Elstar Oils SA., a w ostatnich latach także BEST S.A. oraz BEST TFI S.A.

 

PAULINA STRUGAŁA

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia brytyjskiego biegłego rewidenta wydane przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA Practising Certificate), tytuł Executive MBA wydany przez Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu i University of Bristol oraz dyplom ukończenia Advanced Management Program w IESE Business School wchodzącej w skład University of Navarra. Działalność zawodową rozpoczęła w 1995 r. w warszawskim biurze KPMG, w którym do 2006 r. przeszła wszystkie stopnie kariery do stanowiska Dyrektora, specjalizując się w rewizji sprawozdań finansowych oraz w innych usługach poświadczających dla instytucji z sektora finansowego w Polsce. W grudniu 2006 r. rozpoczęła prace na rzecz PKO/Credit Suisse TFI S.A. (obecnie PKO TFI) jako dyrektor zarządzający odpowiedzialny za operacje funduszy inwestycyjnych. Następnie w latach 2010 - 2018 związana była z PKO Bankiem Polskim S.A. w roli dyrektora odpowiedzialnego za funkcje audytu wewnętrznego Banku oraz Grupy Kapitałowej PKO BP. W kwietniu 2018 r. została powołana w skład Zarządu PKO Banku Hipotecznego S.A. jako Wiceprezes p.o. Prezesa Zarządu i po uzyskaniu zgody UKNF w czerwcu 2018 r. jako Prezes Zarządu Banku, którą pełniła do września 2021 r. W latach 2018 – 2021 pełniła również rolę członka Rady Nadzorczej PKO Finat Sp. z o.o. W toku kariery zawodowej zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych, doradztwem w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, formułowaniem strategii i rozwiązań, analizą kluczowych ryzyk w działalności banków i innych instytucji finansowych, oceną systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, jak również codziennym zarządzaniem powierzonymi obszarami biznesowymi, realizacją założonych celów, budżetów i strategii.