Emisja certyfikatów inwestycyjnych stanowiących aktywa o istotnej wartości
[ Proszę się zalogować aby przeczytać ten artykuł ][...]
Ogłoszenie o wykupie certyfikatów inwestycyjnych serii B
[ Proszę się zalogować aby przeczytać ten artykuł ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI dla Funduszu BEST CAPITAL FIZAN
[ Proszę się zalogować aby przeczytać ten artykuł ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI dla Funduszu BEST III NSFIZ
[ Proszę się zalogować aby przeczytać ten artykuł ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI dla Funduszu BEST II NSFIZ
[ Proszę się zalogować aby przeczytać ten artykuł ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI dla Funduszu BEST I NSFIZ
[ Proszę się zalogować aby przeczytać ten artykuł ][...]
OGŁOSZENIE O DOKONANYM WYKUPIE CERTYFIKATÓW BEST III NSFIZ
[ Proszę się zalogować aby przeczytać ten artykuł ][...]
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU BEST III NSFIZ
[ Proszę się zalogować aby przeczytać ten artykuł ][...]
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU BEST I NSFIZ
[ Proszę się zalogować aby przeczytać ten artykuł ][...]
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU BEST II NSFIZ
[ Proszę się zalogować aby przeczytać ten artykuł ][...]
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU BEST CAPITAL FIZAN
[ Proszę się zalogować aby przeczytać ten artykuł ][...]
Podpisanie umowy zakupu portfela wierzytelności o znacznej wartości
[ Proszę się zalogować aby przeczytać ten artykuł ][...]
Korekta raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. (błędna numeracja raportu bieżącego oraz błędne wskazanie daty sporządzenia raportu)
[ Proszę się zalogować aby przeczytać ten artykuł ][...]
Ziszczenie warunku zawieszającego przeniesienia na Fundusz portfela wierzytelności
[ Proszę się zalogować aby przeczytać ten artykuł ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI dla Funduszu BEST I NSFIZ
[ Proszę się zalogować aby przeczytać ten artykuł ][...]
Emisja certyfikatów inwestycyjnych stanowiących aktywa o istotnej wartości
[ Proszę się zalogować aby przeczytać ten artykuł ][...]
Ustanowienie zastawów na aktywach Emitenta
[ Proszę się zalogować aby przeczytać ten artykuł ][...]
Wygranie przetargu na zakup znaczącego portfela wierzytelności
[ Proszę się zalogować aby przeczytać ten artykuł ][...]
Dobre Praktyki Procesu Sprzedaży Wierzytelności
Uprzejmie informujemy, iż Zarząd BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 7 listopada 2016 roku Uchwałą nr 71 przyjął do stosowania w Towarzystwie Dobre Praktyki Procesu Sprzedaży Wierzytelności rekomendowane przez Konfederację Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.    
Ogłoszenie o wykupie certyfikatów inwestycyjnych serii B
[ Proszę się zalogować aby przeczytać ten artykuł ][...]