Podwyższenie kapitału zakładowego BEST TFI S.A.
BEST TFI S.A. („Towarzystwo”) informuje, iż Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 marca 2017 roku, w drodze emisji akcji serii C, został podwyższony kapitał zakładowy Towarzystwa do kwoty 21 700 000 zł. Powyższa zmiana została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców – Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 5 kwietnia 2017 roku.
Wstecz