Komunikat o zmianie składu Zarządu BEST TFI S.A.
BEST TFI S.A. informuje, iż w dniu 29 września 2016 r. Krzysztof Stupnicki  złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki. Jednocześnie, w dniu 30 września 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z dniem 1 października 2016 r. Krzysztofa Stupnickiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
Wstecz