BEST TFI zajmuje się kompleksowo procesem nabywania portfeli wierzytelności w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy sekurytyzacyjnych. Począwszy od wyszukania możliwości inwestycyjnych, poprzez wycenę portfela wierzytelności, a skończywszy na zamknięciu i rozliczeniu transakcji.

Proces zawarcia transakcji nabycia portfela wierzytelności składa się z wielu czynności, takich jak:

  • wyszukiwanie potencjalnych portfeli wierzytelności
  • badanie ich jakości (tzw. due diligence)
  • wycena,
  • negocjowanie warunków umów nabycia
  • pozyskanie kapitału na przeprowadzenie transakcji (emisja certyfikatów inwestycyjnych oraz obligacji)
  • rozliczenie transakcji
  • obsługa potransakcyjna