BEST TFI S.A. zarządza pięcioma funduszami:

 

  • BEST Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 
  • BEST I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
  • BEST II Niestandaryzowany  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
  • BEST III Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji
  • BEST IV Niestandaryzowany  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności