Oprócz sekurytyzacji, opisanej poniżej fundusze sekurytyzacyjne mogą pozyskiwać kapitał na zakup portfeli wierzytelności w następujący sposób:

Model bezpośredni


  • Źródłem finansowania transakcji są środki pieniężne inwestora, który nabywa certyfikaty inwestycyjne funduszu sekurytyzacyjnego. Bezpośrednimi inwestorami funduszy sekurytyzacyjnych, obok serwiserów wierzytelności, jak np. BEST S.A., są zagraniczne banki inwestycyjne, fundusze private equity, a także osoby fizyczne.

 

Model pośredni


  • W tym modelu inwestor kapitałowy pozyskuje środki na zakup certyfikatów inwestycyjnych funduszu sekurytyzacyjnego na rynku, emitując swoje własne obligacje. Zabezpieczeniem obligacji są najczęściej certyfikaty inwestycyjne funduszu.