BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna powstała w 2007 roku.

Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest  BEST S.A., której przedmiotem działalności jest windykacja należności nieregularnych. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie na rynku obrotu wierzytelnościami. Towarzystwo natomiast specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami wierzytelności. Połączenie kompetencji obu tych firm – z zakresu windykacji należności oraz zarządzania funduszami – pozwala na świadczenie pełnego zakresu usług na rzecz inwestorów i daje gwarancję sprawnego działania.

W aktywach funduszy zarządzanych przez BEST TFI S.A. znajdują się obecnie portfele wierzytelności o nominalnej wartości ponad 20 mld złotych.

BEST TFI S.A. ZARZĄDZA OBECNIE PIĘCIOMA FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI: