BEST TFI S.A. kieruje swoją ofertę do instytucji finansowych inwestujących na rynku wierzytelności nieregularnych, banków oraz podmiotów świadczących usługi na masową skalę, pragnących sekurytyzować portfele wierzytelności regularnych.

BEST TFI S.A. specjalizuje się w zarządzaniu sekurytyzacyjnymi funduszami inwestycyjnymi. W ramach prowadzonej działalności BEST TFI S.A. w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy sekurytyzacyjnych podejmuje czynności, obejmujące m.in.:

  • selekcję i wycenę portfeli wierzytelności
  • nabycie portfeli wierzytelności
  • nadzór skuteczności procesu windykacji portfeli wierzytelności
  • organizację finansowania transakcji sekurytyzacyjnych