MIROSŁAWA SZAKUN

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wydziału Prawa i Administracji. Równolegle, podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim, w Instytucie Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, kończyła aplikację radcowską. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig. W latach 1993-1994 była syndykiem masy upadłości Banku Spółdzielczego w Kolbudach oraz zajmowała stanowisko Członka Zarządu Banku GE Money Bank S.A. w Gdańsku. Od 2002 roku Doradca prawny Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.. Od 1994 roku prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego, która w 2015 roku rozpoczęła współpracę z Ikano Bank AB (publ) Spółka akcyjna Oddział w Polsce i od tego czasu prowadzi w pełnym zakresie obsługę prawną Oddziału Banku. Mecenas Mirosława Szakun, jako długoletni radca prawny świadczy doradztwo prawne dla wielu podmiotów sektora usług finansowych, uczestniczy aktywnie w procesach legislacyjnych regulacji prawnych tworzonych dla tego sektora. Odznaczona Odznaką Honorową Związku Banków Polskich.

 

CHRISTIAN SENYE

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość. Studia ukończył z wyróżnieniem uzyskując tytuł magistra. Karierę zawodową rozpoczął jako konsultant w McKinsey & Company, wiodącej firmie doradztwa strategicznego i operacyjnego. Następnie studiował Finanse, uzyskując tytuł MBA na The Wharton School of the University of Pennsylvania. Po studiach pełnił funkcję Dyrektora w Advent International, jednej z największych i najbardziej doświadczonych globalnych firm inwestorskich private equity. Jednocześnie pełnił funkcje Członka Rad Nadzorczych w takich spółkach jak: Bolix S.A., Ultimo S.A, WSiP S.A. czy American Heart of Poland S.A. Od 2016 Partner i Założyciel Empirio Capital Sp. z o. o.

 

PAULINA STRUGAŁA

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów i Statystyki na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Ukończyła studia biznesowe Advanced Management Program w IESE Business School na University of Navarra. W Wielkiej Brytanii na University of Bristol ukończyła Postgraduate Diploma in International Business oraz Executive M.B.A. ( także na Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu). Ukończyła liczne szkolenia i seminaria dotyczące MSSF, rewizji sprawozdań finansowych, metodologii audytu wewnętrznego, budowania relacji z klientami, negocjacji, czy zarządzania zespołem. Członek ACCA w stopniu Fellow oraz Stowarzyszenia Biegłych Rewidentow. W latach 1995-2006 karierę zawodową zdobywała jako Dyrektor w KPMG Audyt Sp. z o.o. Jednak doświadczenie zawodowe zdobyła przede wszystkim w bankowości, m.in. jako Asystent w Departamencie Ekonomicznym w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Dyrektor Zarządzający w PKO/Credit Suisse Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w PKO Banku Polskim S.A., a także jako Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznym S.A. gdzie dokonała pierwszej w Polsce emisji zielonych listów zastawnych. Stanowisko Prezesa Zarządu obejmowała w latach 2018 – 2021, gdzie do głównych jej obowiązków należało kierowanie pracami Zarządu, Komitetów Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Strategii i Inicjatyw Biznesowych.