Wartość Aktywów Netto i WANCI BEST IV NSFIZ na dzień 31 sierpnia 2023 r.
[ Please log in to read this article ][...]
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów BEST III NSFIZ/Notification on summoning of the Extraordinary Meeting of Investors of BEST III NSFIZ
[ Please log in to read this article ][...]
Ogłoszenie o dokonanym wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych BEST III NSFIZ
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI BEST CAPITAL FIZAN na dzień 31 lipca 2023 r.
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI BEST I NSFIZ na dzień 31 lipca 2023 r.
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI BEST IV NSFIZ na dzień 31 lipca 2023 r.
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI BEST II NSFIZ na dzień 31 lipca 2023 r.
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI BEST III NSFIZ na dzień 31 lipca 2023 r.
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI BEST CAPITAL FIZAN na dzień 30 czerwca 2023 r.
[ Please log in to read this article ][...]
Ogłoszenie o dokonanym wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych BEST III NSFIZ
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI BEST IV NSFIZ na dzień 30 czerwca 2023 r.
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI BEST III NSFIZ na dzień 30 czerwca 2023 r.
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI BEST II NSFIZ na dzień 30 czerwca 2023 r.
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI BEST I NSFIZ na dzień 30 czerwca 2023 r.
[ Please log in to read this article ][...]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zarząd Spółki pod firmą BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.   Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Łużycka 8A, 81-537 Gdynia, w dni robocze w godzinachod 9:00 do 17:00.
Ogłoszenie o dokonanym wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych BEST CAPITAL FIZAN
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI BEST CAPITAL FIZAN na dzień 14 czerwca 2023 r.
[ Please log in to read this article ][...]
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów BEST III NSFIZ/Notification on summoning of the Extraordinary Meeting of Investors of BEST III NSFIZ
[ Please log in to read this article ][...]
Ogłoszenie o dokonanym wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych BEST CAPITAL FIZAN
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI BEST CAPITAL FIZAN na dzień 31 maja 2023 r.
[ Please log in to read this article ][...]