Polityka prywatności (cookies)

 

BEST TFI spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Łużycka 8A, 81-537 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 273731; NIP: 958-15-65-693, dalej „Administrator”:

 

1. Obsługuje portale internetowe lub aplikacje działające w ramach subdomeny: tfi.best.com.pl.

 

2. Przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników pozyskanych za pośrednictwem Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa ich danych osobowych na najwyższym poziomie z poszanowaniem prawa do dostępu do danych osobowych, sprostowania i uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

3. Poprzez Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Administrator umieszcza na urządzeniu końcowym Użytkowników Serwisu pliki cookies oraz ma do nich dostęp.

 

4. Informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.

 

5. Wykorzystuje pliki cookies w celu:

 

a) zoptymalizowania świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu;

 

b) dostosowania zawartości wyświetlanych stron internetowych do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych Serwisu;

 

c) badanie ruchu na stronach internetowych Serwisu;

 

d) raportowanie oraz wsparcie emisji reklam i informacji;

 

e) tworzenia statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisów;

 

f) utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

6. Wskazuje, że w ramach Serwisu wykorzystywane są następujące pliki cookie:

 

a) Sesyjne – tymczasowe; używane podczas tworzenia sesji Użytkownika, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

 

b) Dotyczące polityki prywatności (cookies) – oznaczenie, że poinformowano Użytkownika o stosowaniu mechanizmu ciasteczek przez Serwis;

 

c) Niezbędne – umożliwiające korzystanie z Serwisu;

 

d) Statystyczne – do zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

 

e) Umożliwiające dostęp do kanałów komunikacji dostosowanych do potrzeb użytkowników: Salesmanago [administrator Cookies: Benhauer sp. z o.o. z siedzibą w Polsce];

 

f) Do prezentowania treści multimedialnych na portalu tfi.best.com.pl, które pobierane są z zewnętrznych serwisów: www.vimeo.com [administator Cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA] i www.youtube.com [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

 

7. Informuje, że Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

Podstawa prawna:

Dane osobowe Dane osobowe Użytkowników zawarte w Serwisie przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z 18 maja 2018 r., art. 173 ustawy Prawa telekomunikacyjnego z 16 lipca 2004 r.