Przyznanie członkostwa w ZPF

19 kwietnia 2024 r.

 

W imieniu Członków Rady Związku mam zaszczyt poinformować, iż na mocy decyzji tego Organu z dnia 18 kwietnia 2024 roku, firmie Best TFI S.A. zostało przyznane Członkostwo w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Przyjęcie w poczet Członków ZPF

19 kwietnia 2024 r.

Mamy zaszczyt poinformować, iż na mocy decyzji Rady Związku Przedsiębioprstw Finansowych z dnia 18 kwietnia 2024 roku, firmie Best TFI S.A. zostało przyznane Członkostwo w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM WYKUPIE CI BEST III NFIZW
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI BEST CAPITAL FIZAN na dzień 28 marca 2024 r.
[ Please log in to read this article ][...]
Ogłoszenie o dokonanym wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych BEST IV NFIZW
[ Please log in to read this article ][...]
Ogłoszenie o dokonanym wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych BEST II NFIZW
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI BEST I NFIZW na dzień 28 marca 2024 r.
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI BEST II NFIZW na dzień 28 marca 2024 r.
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI BEST III NFIZW na dzień 28 marca 2024 r.
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI BEST IV NFIZW na dzień 28 marca 2024 r.
[ Please log in to read this article ][...]
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów BEST III NSFIZ/Notification on summoning of the annual Ordinary Meeting of Investors of BEST III NSFIZ
[ Please log in to read this article ][...]
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów BEST CAPITAL FIZAN
[ Please log in to read this article ][...]
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów BEST IV NFIZW
[ Please log in to read this article ][...]
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów BEST II NFIZW
[ Please log in to read this article ][...]
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów BEST I NFIZW
[ Please log in to read this article ][...]
Ogłoszenie o dokonanym wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych BEST IV NFIZW
[ Please log in to read this article ][...]
Ogłoszenie o dokonanym wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych BEST II NFIZW
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI BEST II NFIZW na dzień 25 marca 2024 r.
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość Aktywów Netto i WANCI BEST IV NFIZW na dzień 25 marca 2024 r.
[ Please log in to read this article ][...]
Ogłoszenie o wykupie certyfikatów inwestycyjnych BEST IV NFIZW
[ Please log in to read this article ][...]