Decyzja Rady ZPF w sprawie wniosku Best TFI S.A. o Członkostwo w ZPF

 

Mamy zaszczyt poinformować, iż na mocy decyzji Członków Rady Związku z dnia 18 kwietnia 2024 roku, firmie Best TFI S.A. zostało przyznane Członkostwo w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Back