Strukturę organizacyjną Towarzystwa tworzą następujące jednostki organizacyjne:

  • Pion Inwestycyjny
  • Pion Korporacyjny
  • Jednostka ds. Zarządzania Ryzykiem
  • Inspektor Nadzoru
  • Audytor Wewnętrzny
  • Inspektor Ochrony Danych

 

Nadzór nad:

  • Pionem Inwestycyjnym, Audytorem Wewnętrznym – sprawuje Członek Zarządu BEST TFI S.A. nadzorujący podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez Towarzystwo;
  • Pionem Korporacyjnym, Inspektorem Nadzoru, Jednostką ds. Zarządzania Ryzykiem, Inspektorem Ochrony Danych – sprawuje Członek Zarządu BEST TFI S.A. nadzorujący system zarządzania ryzykiem w Towarzystwie.