Strukturę organizacyjną Towarzystwa tworzą następujące jednostki organizacyjne:

  • Pion Finansowy
  • Pion Operacyjny
  • Jednostka ds. Zarządzania Ryzykiem
  • Inspektor Nadzoru
  • Audytor Wewnętrzny
  • Inspektor Ochrony Danych

 

Nadzór nad:

  • Inspektorem Nadzoru, Inspektorem Ochrony Danych, Jednostką ds. Zarządzania Ryzykiem, Audytorem Wewnętrznym– sprawuje Prezes Zarządu Towarzystwa.
  • Pionem Finansowym– sprawuje Członek Zarządu ds. Finansowych Towarzystwa.
  • Pionem Operacyjnym– sprawuje Członek Zarządu ds. Operacyjnych Towarzystwa.