INFORMACJA W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO