Komunikaty

Wartość Aktywów Netto i WANCI dla Funduszu BEST CAPITAL FIZAN

3 października 2017

BEST CAPITAL FIZAN

WAN 766 708 753,63 PLN

WANCI 1,59 PLN