Alternatywą dla standardowej cesji portfela wierzytelności jest subpartycypacja. Jest to umowa, w ramach której inicjator sekurytyzacji (np. bank) zobowiązuje się do przekazania świadczeń pieniężnych z puli wierzytelności lub kwot uzyskanych z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych wierzytelności do drugiego podmiotu (funduszu sekurytyzacyjnego), w zamian za zobowiązanie do zapłaty z góry określonej ceny. W tym modelu inicjator sekurytyzacji pozostaje nadal właścicielem portfela aktywów.

Nowelizacja ustawy o CIT, która weszła w życie 1 stycznia 2014 r. powoduje, że subpartycypacja staje się bardziej atrakcyjna dla banków. Banki będą mogły rozpoznawać przychód podatkowy z tytułu subpartycypacji nie w chwili zawarcia umowy o subpartycypację i uzyskania ceny za przekazanie świadczeń pieniężnych, ale dopiero w dniu wymagalności lub spłaty rat kapitałowych wynikających z wierzytelności (jeżeli spłata nastąpi wcześniej).

Subpartycypacja może okazać się szczególnie korzysta w przypadku sprzedaży wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, ponieważ unika się czasochłonnej i kosztownej procedury zmiany wierzyciela hipotecznego w księdze wieczystej.