Komunikaty

Ogłoszenie o wykupie certyfikatów inwestycyjnych serii B BEST III NSFIZ

5 stycznia 2018

BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni („Towarzystwo”), działając jako organ BEST III NSFIZ z siedzibą w Gdyni („Fundusz”), na podstawie art. 42 ust. 11 Statutu Funduszu informuje, iż ustalono planowany Dzień Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Funduszu na 31 stycznia 2018 roku.

Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii B nie później niż na 14 dni przed Dniem Wykupu.