Komunikaty

Ogłoszenie o wykupie certyfikatów inwestycyjnych serii B

6 czerwca 2017

BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni („Towarzystwo”) działając, jako organ BEST III NSFIZ z siedzibą w Gdyni („Fundusz”) na podstawie art. 42 ust. 11 Statutu Funduszu informuje, iż ustalono planowany Dzień Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Funduszu na 30 czerwca 2017 roku.

Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii B nie później niż na 14 dni przed Dniem Wykupu.