Komunikaty

Ogłoszenie o wykupie certyfikatów inwestycyjnych BEST II NSFIZ

6 lutego 2018

BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni, działając jako organ BEST II NSFIZ z siedzibą w Gdyni („Fundusz”), na podstawie art. 40 ust. 10 Statutu Funduszu informuje, iż ustalono planowany Dzień Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu na 28 lutego 2018 roku.

Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych najpóźniej na 14 dni przed Dniem Wykupu.