Oferta

Rynek wierzytelności

Rynek bankowych wierzytelności nieregularnych

Niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez BEST TFI S.A. inwestują przede wszystkim w portfele nieregularnych wierzytelności bankowych, których podaż uzależniona jest od dynamiki akcji kredytowej w latach wcześniejszych. Od wybuchu kryzysu finansowego w 2008 r. do 2010 r. banki zmniejszały liczbę i wartość udzielanych kredytów. Od 2011 r. obserwowano powolne zwiększanie dynamiki akcji kredytowej, głównie za sprawą zwiększania skali kredytowania przedsiębiorstw. Po ponownym spadku akcji kredytowej w drugiej połowie 2012 r., od 2013 r. dynamika akcji kredytowej banków wobec całego sektora niefinansowego ustabilizowała się na poziomie ok. 5% rok do roku.

 

wykres_akcja_kredyt_09_15

(źródło: NBP, stan na koniec września 2015 r.)

 

Pomimo relatywnie małej dynamiki wzrostu akcji kredytowej, można zaobserwować stały nominalny wzrost sektora bankowego, w tym mniej szkodowych kredytów hipotecznych, a co za tym idzie także wzrost wartości kredytów nieregularnych. Poniższy wykres prezentuje to zjawisko.

wykres_rynku_09_15
(źródło: NBP, stan na koniec września 2015 r.)
 

Na koniec trzeciego kwartału 2015 r. wierzytelności nieregularne stanowiły 7,9% wszystkich kredytów w sektorze bankowym (skala lewa), a ich łączna wartość przekraczała 75 mld zł (skala prawa). Ponad 40 mld zł z tej kwoty stanowiły kredyty detaliczne, które są celem inwestycyjnym preferowanym przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez BEST TFI S.A.

 

75 mld zł – łączna wartość zagrożonych kredytów w Polsce

 

40 mld zł – wartość zagrożonych kredytów konsumenckich

 

 

Wraz ze wzrostem wolumenu nieregularnych wierzytelności bankowych rośnie też wartość transakcji sprzedaży tych wierzytelności. W 2014 r. wyniosła ona ponad 13,2 mld zł, a w 2015 r. wzrosła do około 16 mld zł (szacunki BEST TFI S.A.).

 

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.