BEST Capital FIZAN Net Assets Value
[ Please log in to read this article ][...]
BEST III NSFIZ Net Assets Value
[ Please log in to read this article ][...]
BEST I NSFIZ Net Assets Value
[ Please log in to read this article ][...]
Announcement on redemption of B series Investment Certificates of BEST III NSFIZ
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość aktywów netto BEST I NSFIZ
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość aktywów netto BEST II NSFIZ
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość aktywów netto BEST III NSFIZ
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość aktywów netto BEST Capital FIZAN
[ Please log in to read this article ][...]
Ogłoszenie o dokonanym wykupie certyfikatów BEST III NSFIZ
[ Please log in to read this article ][...]
BEST III NSFIZ Net Assets Value
[ Please log in to read this article ][...]
BEST I NSFIZ Net Assets Value
[ Please log in to read this article ][...]
BEST II NSFIZ Net Assets Value
[ Please log in to read this article ][...]
Ogłoszenie o zmianie statutu BEST II NSFIZ
[ Please log in to read this article ][...]
KRZYSZTOF STUPNICKI PREZESEM BEST TFI
Rada Nadzorcza BEST TFI S.A dokonała zmian w Zarządzie Towarzystwa. Krzysztof Stupnicki został powołany na Prezesa BEST TFI S.A. i będzie odpowiedzialny za całokształt jego działalności. Dotychczasowy Prezes Krzysztof Borusowski pozostanie Członkiem Zarządu BEST TFI S.A.

    Krzysztof Stupnicki to uznany menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży zarządzania aktywami, które zdobywał na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych firmach inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i towarzystwach emerytalnych. Z Grupą BEST związany jest od początku 2015 r., a od kwietnia br. sprawował funkcję Członka Zarządu BEST TFI S.A. – należącego do BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., które zarządza funduszami o łącznej wartości aktywów ponad 965 mln zł (stan na 30 września 2015 r.). W listopadzie Rada Nadzorcza BEST TFI S.A. powierzyła mu stanowisko Prezesa Towarzystwa.

    Dotychczasowy Prezes BEST TFI S.A. Krzysztof Borusowski pozostanie Członkiem Zarządu Towarzystwa, nadal będąc też Prezesem BEST S.A. Zmiany w Towarzystwie związane są m.in. z planowanym połączeniem BEST S.A. z Kredyt Inkaso. Prezes Borusowski skoncentruje się obecnie na zarządzaniu całą Grupą BEST, nadzorowaniu procesu połączenia oraz przygotowaniu strategii dla połączonych podmiotów, natomiast Krzysztof Stupnicki będzie odpowiedzialny za całokształt działalności BEST TFI S.A., w tym optymalne wykorzystanie kompetencji Towarzystwa w połączonej grupie.
Wartość aktywów netto BEST Capital FIZAN
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość aktywów netto BEST I NSFIZ
[ Please log in to read this article ][...]
Wartość aktywów netto BEST III NSFIZ
[ Please log in to read this article ][...]
BEST Capital FIZAN Net Assets Value
[ Please log in to read this article ][...]
BEST I NSFIZ Net Assets Value
[ Please log in to read this article ][...]
BEST II NSFIZ Net Assets Value
[ Please log in to read this article ][...]