Szanowni Państwo,

Spółka pod firmą BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej zwana „Spółką”) wraz z pozostałymi Spółkami z Grupy Kapitałowej BEST w skład której wchodzą: BEST spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni oraz Kancelaria Radcy Prawnego Rybszleger spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni (dalej zwane łącznie „Spółkami z Grupy Kapitałowej BEST”) ze szczególną starannością dbają o ochronę danych osobowych swoich Klientów.

Mając świadomość jak istotna jest należyta ochrona danych osobowych, Spółki z Grupy Kapitałowej BEST podjęły niezbędne działania w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wymaganego obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zachęcamy by zapoznali się Państwo z odpowiednimi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy Kapitałowej BEST, które dostępne są na stronie dedykowanej dla Klientów.

Kontakt do Inspektora ochrony danych

W razie pytań dotyczących zasad przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorem ochrony danych, Magdaleną Rosinke pod adresem poczty elektronicznej: iod@best.com.pl.